23 Jun 2009

Svein Rennemo valgt til styrets nestleder i Norske Skog

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog har i dag valgt Svein Rennemo til ny nestleder av styret.
 
Rennemo erstatter Øystein Stray Spetalen som etter eget ønske er gått ut av styret.
 
Svein Rennemo har vært medlem av styret i Norske Skog siden mai 2008. Etter dagens valg består styret av: Eivind Reiten (leder), Svein Rennemo (nestleder), Halvor Bjørken, Wenche Holen, Gisèle Marchand, og Ingrid Wiik som er valgt av aksjonærene, og Stein Roar Eriksen, Paul Kristiansen og Inge Myrlund, valg av og blant ansatte.
 
Beslutningen var enstemmig.
 
Oxenøen, 23. juni 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt