13 Jul 2009

Selger aksjene i SNP (Shanghai) og restrukturerer virksomheten i Kina

Norske Skog selger sin 56 prosents eierandel i avispapirfabrikken Shanghai Norske Skog Potential Paper (SNP) og restrukturerer samtidig konsernets øvrige virksomhet i Kina for å få opp lønnsomheten.
 
Norske Skogs virksomhet i Kina består av de to avispapirfabrikkene SNP og Norske Skog Hebei, samt administrasjon og salgskontor i Shanghai.
 
Norske Skog Hebei ble ferdigstilt i 2005 og har en produksjonskapasitet på 330 000 tonn avispapir. Norske Skog Hebei er en av de mest moderne avispapirfabrikkene i Kina.
 
SNP har en produksjonskapasitet på 145 000 tonn avispapir, og er med det en av de minste fabrikkene i Norske Skogs globale portefølje. Norske Skog har, siden 2005, eid SNP sammen med Potential Industries (34 prosent) og Shanghai Baoshan Shi Dong-kou Economic and Trading General Co (10 prosent).
 
Det er inngått en avtale om at Potential Industries overtar alle Norske Skogs aksjer i SNP. Transaksjonen medfører at all gjeld og andre forpliktelser forblir i SNP. Skulle Norske Skog fortsatt som eier av SNP, ville konsernet måtte tilføre ytterligere kapital for å opprettholde driften av fabrikken.
 
- Med salget av SNP frigjør vi ressurser til arbeidet med å forbedre lønnsomheten ved Norske Skog Hebei, samtidig som vi strømlinjeformer salg og administrasjon i Kina. Det var også viktig for oss å unngå ytterligere tilførsel av kapital fra konsernet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
 
Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra kinesiske myndigheter. En slik godkjennelse er forventet innen utgangen av september i år.
 
 
Oxenøen, 13. juli 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt