22 Jul 2009

Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2009

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2009 skjer torsdag 6. august kl. 7. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet vil komme på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 24. juli. Nærmere informasjon om spesielle poster i resultatregnskapet er vedlagt.
 
 
Oxenøen, 22. juli 2009
Norske Skog
Investor relations
  
 
 
 

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 2 kvartal 2009