09 Sep 2009

Ellen Cathrine Rasmussen er ansatt som administrerende direktør i Xynergo AS.

Se vedlagte pressemelding og fotografi.
 
Oxenøen/Follum, 9. september 2009
Xynergo AS

Ny Xynergosjef
Ellen Cathrine Rasmussen