24 Sep 2009

Selger Norske Skog Hebei i Kina for RMB 925 millioner (rundt NOK 800 millioner)

Norske Skog har inngått en avtale med det kinesiske selskapet Shandong Huatai Paper om salg av avispapirfabrikken Norske Skog Hebei i Zhaoxian i Kina. Salget betyr at Norske Skogs netto gjeld reduseres med rundt 800 millioner kroner samtidig som det frigjøres ressurser til en forsterket innsats for bedre lønnsomhet på selskapets øvrige fabrikker.
 
-Vi har ikke klart å tjene penger på virksomheten i Kina. I juni i år annonserte vi salg av fabrikken i Shanghai. Med salget av Hebei vil ikke Norske Skog lenger ha papirproduksjon i Kina. Salget er en del av arbeidet med å redusere Norske Skogs gjeld og forbedre lønnsomheten, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skog Hebei har en produksjonskapasitet på 330 000 tonn avispapir. Det er rundt 250 personer ansatt på fabrikken.
 
Proforma netto gjeld etter transaksjonen vil være 11,4 milliarder kroner, ned fra 12,2 ved utgangen av andre kvartal i år, mens gjeldsgraden blir marginalt forbedret. Salget medfører et regnskapsmessig tap på rundt 650 millioner kroner.
 
Nøkkeltall Hebei (NOK millioner)
 
2009 Q2
2009 Q1
2008
2007
2006
Driftsinntekter
193
125
799
810
747
Brutto driftsresultat (EBITDA)
-13
-38
8
21
33
Resultat (eks nedskrivninger)
-61
-92
-54
-113
-113
 
Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra kinesiske myndigheter. Det antas at transaksjonen blir gjennomført innen utgangen av 2009. De regnskapsmessige effektene vil bli bokført i tredje kvartal 2009, og en mer detaljert oversikt vil bli publisert i forbindelse med presentasjon av resultatene for tredje kvartal 2009.
 
Norske Skog har drevet de to kinesiske avispapirfabrikkene Norske Skog Hebei og Shanghai Norske Skog Potential Paper siden 2005 da Norske Skog kjøpte ut sin partner og ble eneeier av PanAsia Paper Company.
 
Shandong Huatai Paper er Kinas største produsent av avispapir. Selskapet har sitt hovedkontor i Shandongprovinsen og er børsnotert i Shanghai.
 
Oxenøen, 24. september 2009
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt