07 Okt 2009

Tilbakekjøp obligasjoner

Norske Skog har kjøpt tilbake obligasjoner pålydende 61 mill. USD i et obligasjonslån som forfaller 15. oktober 2011. Av dette ble rundt 40 mill. USD gjort i tredje kvartal 2009.
 
Det opprinnelige lånet var 600 mill. USD, og utestående restlån er nå 321 mill. USD.
 
Obligasjonslånet er notert på Luxembourg Stock Exchange, og meldingen til Luxembourg-børsen er vedlagt.
 
 
Oxenøen, 07. oktober 2009
 
Norske Skog
Investor relations
 
 

Buy_back 2011 07_10 to LuSe