21 Okt 2009

Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2009

Publisering av Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2009 skjer torsdag 5. november kl. 7. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet vil komme på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 23. oktober. Nærmere informasjon om spesielle poster i resultatregnskapet er vedlagt.
 
Oxenøen, 21. oktober 2009
Norske Skog
Investor relations
 
 

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 3 kvartal 2009