28 Okt 2009

Norske Skog best på klimarapportering

Norske Skog er kåret til det beste selskapet i Norden når det gjelder rapportering av klimautslipp og åpenhet om hvilke klimautfordringer selskapet står overfor.
 
Kåringen er foretatt av det internasjonale Carbon Disclosure-prosjektet (CDP), som har vurdert miljødata fra 200 selskaper i Norden. CDP representerer 475 institusjonelle investorer på verdensbasis, og rangerer selskaper i en årlig rapport basert på rapportering av utslipp og utslippsreduserende tiltak.
 
Norske Skog kom best ut blant de nordiske selskapene i 2009-kåringen som ble offentliggjort i Oslo i dag.
 
-Norske Skogs miljørapportering er vurdert opp mot 200 av de viktigste virksomhetene i Norden. Utnevnelsen er en anerkjennelse av vårt arbeid på miljøområdet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
- Vi legger vekt på åpenhet i vår rapportering både når det gjelder status for utslipp og mål om ytterligere forbedringer. Dette skaper bevissthet internt, og bidrar til at forplikter oss til å strekke oss stadig lenger, sier konsernsjefen.
 
Norske Skog har som mål å redusere egne utslipp med 25 prosent innen 2020.
 
Det er andre gang Norske Skog deltar i prosjektet Carbon Disclosure Leadership Index, som omfatter besvarelse av et omfattende spørreskjema om virksomhetens Co2-utslipp, mål for utslippsreduksjoner og forretningsmessige utfordringer og muligheter relatert til klimaendringer.
 
Oxenøen, 28. oktober 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt