05 Nov 2009

Tredje kvartal 2009: Noe bedre resultat, men få tegn til bedring i markedet

Norske Skog leverte et brutto driftsresultat i tredje kvartal 2009 på 642 millioner kroner, opp fra 568 millioner kroner i andre kvartal, men 70 millioner kroner lavere enn tilsvarende periode i 2008. Bedringen i kvartalet skyldes lavere kostnader og noe høyere salgsvolumer. Netto rentebærende gjeld ble redusert med 2,2 milliarder kroner i tredje kvartal.
 
Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport.
 
Oxenøen, 5. november 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 

Q309 Norske Skog Pressemelding
Q309 Norske Skog Kvartalsrapport