12 Nov 2009

Christian Rynning-Tønnesen slutter som konsernsjef i Norske Skog, blir ny sjef i Statkraft

Christian Rynning-Tønnesen har meddelt styret i Norske Skog at han vil fratre som konsernsjef. Rynning-Tønnesen begynner som konsernsjef i Statkraft 1. juni 2010. Han fortsetter i Norske Skog inntil videre.
 
-Jeg beklager at Christian Rynning-Tønnesen forlater Norske Skog. Han har gjort en fremragende innsats som konsernsjef i en svært krevende periode for selskapet. Styret i Norske Skog vil møtes med det første for å innlede arbeidet med rekruttering av hans etterfølger, sier styreleder Eivind Reiten.
 
Christian Rynning-Tønnesen ble ansatt i Norske Skog i begynnelsen av 2005. Han arbeidet først som konserndirektør for finans (CFO) frem til han i juni 2006 ble utnevnt til konsernsjef. Under Rynning-Tønnesens ledelse har Norske Skog gjennomført omfattende tiltak for å redusere gjelden og forbedre konsernets kostnadsposisjon.
 
-Jeg har hatt en spennende tid i Norske Skog, med en kompetent og utholdende organisasjon som har stått på for å styrke selskapet i et tøft marked. Viktige utfordringer gjenstår, og det blir vanskelig å forlate selskapet. Jeg har allikevel valgt å takke ja til den unike muligheten det er for meg å få lede Statkraft, et selskap jeg var en del av i 13 år før jeg kom til Norske Skog, sier Rynning-Tønnesen.
 
 
Oxenøen, 12. november 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt