18 Nov 2009

Salget av Norske Skogs aksjer i Shanghai Norske Skog Potential Paper (SNP) er nå gjennomført

Den 13. juli 2009 annonserte Norske Skog at selskapet hadde inngått en avtale med Potential Industries hvor de overtar alle Norske Skogs aksjer i SNP. Avtalen var avhengig av godkjenning fra kinesiske myndigheter. Alle godkjenninger er nå gitt, og transaksjonen er formelt gjennomført.
 
Oxenøen, 18. november 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt