21 Des 2009

Sven Ombudstvedt ny konsernsjef i Norske Skog

Sven Ombudstvedt (43), tidligere finansdirektør og medlem av konsernledelsen i Yara International og strategidirektør i Norsk Hydro ASA, er utnevnt til ny konsernsjef i Norske Skog. Han tiltrer 1. januar 2010. Ombudstvedt etterfølger Christian Rynning-Tønnesen, som slutter i selskapet for å bli konsernsjef i Statkraft.

 - Styret har vurdert flere høyt kvalifiserte kandidater, og vi er overbevist om at vi har funnet den beste personen til å overta som konsernsjef i selskapet, sier Eivind Reiten, styreleder i Norske Skog.

- Sven Ombudstvedt har hatt operative og strategiske lederstillinger i Yara og Hydro. Han har særdeles relevant erfaring fra strategiske prosesser og restrukturering av børsnoterte industrikonsern med hovedkontor i Norge og betydelig internasjonal virksomhet, sier Reiten.

- Vi er tilfreds med at han kan tiltre nesten umiddelbart. Norske Skog står overfor krevende utfordringer, og forbedringsprosessene som Christian Rynning-Tønnesen har ledet på en fremragende måte må fortsette med full kraft, sier Reiten.

Styret i Norske Skog har arbeidet intensivt med å finne ny konsernsjef siden det ble klart 11. november i år at Rynning-Tønnesen slutter i selskapet. Rynning-Tønnesen blir ny konsernsjef i Statkraft, hvor han tidligere har arbeidet i 13 år.

- Jeg ser frem til å få dypere innsikt i Norske Skogs strategi, virksomhet og organisasjon når jeg tiltrer. Slik jeg ser det, er lederjobben i Norske Skog en av de mest interessante og krevende internasjonale lederstillingene i norsk næringsliv, sier Ombudstvedt.

Ombudstvedt ledet oppstrømsvirksomheten i Yara fra 2003 til 2006, og var finansdirektør i selskapet fra 2006 til 2008. Fra 1991 til 2003 var han ansatt i Hydro, der han var basert i Brussel i mange år og arbeidet med blant annet markedsstrategi, planlegging og restrukturering av landbruksdivisjonen. Han var leder for Hydro-konsernets strategienhet fra 2002 til 2003. Siden 2008 har han vært medlem av ledergruppen i SCD, et Paris-basert selskap fokusert på kjøp og salg av virksomhet i den kjemiske industrien.

Ombudstvedt er utdannet i USA, og har en bachelorgrad i business administration fra Pacific Lutheran University i Washington og en mastergrad i international management fra Thunderbird i Arizona.

Til redaksjonen:
Vedlagte pressefoto av Sven Ombudstvedt; foto: Fotograf Tom Mjøen

Pressen inviteres til å treffe Eivind Reiten og Sven Ombudstvedt i Norske Skogs lokaler på Oxenøen kl. 10:15 i dag.

 

Oxenøen, 21. desember 2009

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Media:

Kommunikasjonsdirektør

Tom Bratlie

 

Mob: 905 21 904

Finansmarkedet:

Direktør for investor relations

Jarle Langfjæran

 

Mob: 909 78 434

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressefoto av Sven Ombudstvedt