29 Jan 2010

Møte med media i forkant av Norske Skogs resultatpresentasjon

Norske Skog legger frem resultat for fjerde kvartal og hele 2009 torsdag 4. februar klokken 7:00. Det vil bli gitt en kort orientering til pressen i forkant av publiseringen, fra klokken 6:30 på Grand Hotel, Oslo.

 

De som ønsker å delta på presentasjonen må akseptere sperrefrist frem til klokken 7:00 samme dag. For påmelding, send en e-post til tom.bratlie@norskeskog.com innen onsdag 3. februar klokken 16:00.

 

Oxenøen, 29. januar 2010

 

Norske Skog

Kommunikasjon og samfunnskontakt