04 Feb 2010

Norske Skogs resultater for fjerde kvartal 2009: Fortsatt krevende marked

Norske Skog leverte et brutto driftsresultat i fjerde kvartal 2009 på 472 millioner kroner, ned fra 642 millioner kroner i tredje kvartal. Brutto driftsresultat for hele 2009 ble 2,185 milliarder kroner, som sammenlignbart var 342 millioner lavere enn i 2008. Netto rentebærende gjeld ble redusert med 4,4 milliarder kroner i 2009 og utgjorde 9,6 milliarder kroner ved utgangen av året. Etterspørselen etter Norske Skogs produkter var svak i hele 2009, og markedet preges nå av rekordlave priser i Europa og fortsatt overkapasitet.

 

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.

 

Oxenøen, 4. februar 2010

Norske Skog

Kommunikasjon og samfunnskontakt


Q4 2009 Norske Skog pressemelding
Q4 2009 Norske Skog kvartalsrapport