18 Feb 2010

S&P endrer Norske Skogs kredittrating til B fra B+

Ratingselskapet Standard and Poor`s har nedgradert gjelden til Norske Skog til B fra tidligere B+. `Negative Outlook` opprettholdes.

 

Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rente eller andre lånebetingelser knyttet til ratingnivå.

 

Se vedlagte pressemelding fra S&P.

 

Oxenøen 18. februar 2010

 

Norske Skog
Investor Relations

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

pressemelding