01 Mar 2010

Alt vel med ansatte ved Norske Skog Bio Bio i Chile

Sent søndag kveld ble det bekreftet fra Norske Skog Bio Bio i Chile at ingen ansatte ved fabrikken var fysisk rammet av jordskjelvet. Fabrikken ligger i Concepción og har en produksjonskapasitet på 130 000 tonn avispapir. Det er 240 ansatte ved fabrikken.

- De gode nyhetene fra våre kolleger i Chile var en stor lettelse. Så snart vi har en bedre oversikt over situasjonen vil vi sette i verk nødvendige tiltak for å støtte våre ansatte ved fabrikken og deres familier videre, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Norske Skog er forsikret mot skader på materiell og utstyr samt avbrudd i driften på grunn av jordskjelv.

Produksjonen ved fabrikken er stanset, og basert på de foreløpige rapportene om skader på materiell og utstyr, er det forventet at det vil ta noe tid før produksjonen kan startes igjen. Ytterligere detaljer om den tekniske tilstanden på fabrikken etter jordskjelvet er foreløpig ikke tilgjengelig.

Oxenøen, 1. mars 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie på telefon 905 21 904.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12