24 Mar 2010

Prisøkning på magasinpapir i Europa

Norske Skog har i dag annonsert prisøkning på 35 Euro per tonn for magasinpapir. Prisøkningen omfatter både ubestrøket (SC) og bestrøket (CMR) magasinpapir og gjelder fra 1. april.

 

Norske Skog produserer SC magasinpapir på Norske Skog Saugbrugs, og CMR på Norske Skog Follum, Norske Skog Walsum og Norske Skog Bruck. Den samlede årlige produksjonskapasiteten er 550 000 tonn for SC og 850 000 tonn for CMR.

Oxenøen, 24. mars 2010

 

Norske Skog

Kommunikasjon og samfunnskontakt


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12