25 Mar 2010

Publisering av årsrapport for 2009 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 22. april 2010 kl 11:00 på Vika Kino i Oslo. Innkalling til generalforsamlingen inkludert valgkomiteens innstilling, samt den fullstendige årsrapporten for 2009 er vedlagt denne meldingen.

 

Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen. For nærmere informasjon om valgkomiteens innstilling henvises det til børs- og pressemelding av 18. februar i år.

 

For mer informasjon, se www.norskeskog.com.

 

Oxenøen, 25. mars 2010

 

Norske Skog

Kommunikasjon og samfunnskontant

Norske Skog Arsrapport for 2009
Norske Skog Innkalling til GF og fullmaktsskjema