21 Apr 2010

Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2010

Publisering av Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2010 skjer torsdag 6. mai kl. 7.30.  

Fra og med dette kvartalet blir det ikke lenger presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13. I stedet blir det en pressekonferanse/presentasjon i Oslo sentrum kl. 8.30, og en internasjonal telefonkonferanse kl. 13. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

Mer informasjon om dette blir publisert på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 23. april. Nærmere informasjon om spesielle forhold i resultatregnskapet er vedlagt.


Oxenøen, 21. april 2010

Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:

Kommunikasjonsdirektør

Tom Bratlie

 

Mob: +47 905 21 904
Finansmarkedet:
Direktør

Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 1 kvartal 2010