21 Apr 2010

Tilbud om telefonkonferanse på generalforsamlingen

På grunn av problemene i flytrafikken, vil Norske Skog overføre hele årets generalforsamling via en telefonkonferanse.

På denne måten får aksjonærer og andre anledning til å lytte på generalforsamlingen selv om man er forhindret fra å være fysisk til stede.

Norske Skog avholder generalforsamling på Vika kino i Oslo, torsdag 22. april klokken 11:00. For å avgi stemme og holde innlegg under generalforsamlingen må man være påmeldt innen fristen som gikk ut mandag 19. april klokken 17:00. Telefonkonferansen er kun et tilbud om å lytte til innholdet i møtet.

Generalforsamlingen vil i sin helhet bli holdt på norsk.


Telefon

+44 (0)20 7806 1950Internasjonalt nummer
800 19640Norge (gratis)
0800 028 1243UK (gratis)
1888 935 4575USA (gratis)


Oxenøen, 21. april 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)