22 Apr 2010

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 22. april 2010.

 

Generalforsamlingen valgte Ragnhild Borchgrevink, Maalfrid Bratt, Jens Nicolai Jenssen, Mikael Løken og Olav Veum til nye medlemmer av Norske Skogs bedriftsforsamling. Øvrige aksjonærvalgte medlemmer er Emil Aubert, Ann Kristin Brautaset, Even Mengshoel, Tom Rathke, Tom Ruud, Otto Søberg og Karen Helene Ulltveit-Moe.  Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder på møte senere i dag. Generalforsamlingen vedtok videre at funksjonstiden for bedriftsforsamlingens medlemmer skal være ett år mot tidligere to år.

 

Henrik A. Christensen og Maria Moræus Hansen er aksjonærvalgte vararepresentanter i bedriftsforsamlingen.

 

Generalforsamlingen gjenvalgte Ole H. Bakke og Otto Søberg til valgkomiteen. Kirsten C. Idebøen ble innvalgt som nytt medlem, og i tillegg er leder i bedriftsforsamlingen medlem og leder også i valgkomiteen.

 

Valg av nye styremedlemmer skjer på bedriftsforsamlingsmøte senere i dag og vil bli publisert etter dette møtet.

 

De andre sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen.

 

Protokoll fra generalforsamlingen blir offentliggjort senere.

  

 

Oxenøen, 22. april 2010

 

Norske Skog

Kommunikasjon og samfunnskontakt

  

 

For mer informasjon:
Media:

Kommunikasjonsdirektør

Tom Bratlie

 

Mob: +47 905 21 904
Finansmarkedet:
Direktør

Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12