22 Apr 2010

Valg til styrende organer i Norske Skog

Det er i dag valgt medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog har 18 medlemmer, hvorav seks medlemmer velges av og blant de ansatte. Styret i selskapet har ti medlemmer hvorav tre medlemmer velges av og blant de ansatte. Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen konstituerer seg selv, og velger også de aksjonærvalgte styremedlemmene. Det er ikke valg på ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i 2010.

Etter dagens valg har Norske Skogs styrende organer følgende sammensetning:

 

Bedriftsforsamlingen

Aksjonærvalgte medlemmer Aksjonærvalgte varamedlemmer
Tom Ruud (leder) Henrik A. Christensen
Tom Rathke (nestleder) Maria Moræus Hanssen
Emil Aubert  
Ragnhild Borchgrevink  
Maalfrid Brath  
Ann Kristin Brautaset  
Jens Nicolai Jenssen  
Mikael Løken  
Even Mengshoel  
Otto Søberg  
Karen Helene Ulltveit-Moe  

 

Ansattevalgte medlemmer Ansattevalgte observatører
Trond Andersen Kjetil Bakkan
Harald Bjerge Marianne Grønvold
Trond Bjørken Jan Magnar Hansen
Erik Josephson  
Freddy Sollibråten  
Stig A Stene  

 

Styret

Aksjonærvalgte medlemmer

Eivind Reiten (leder)

Gisèle Marchand (nestleder)

Halvor Bjørken

Helge Evju

Alexandra Bech Gjørv

Einar J. Greve

Ingrid Wiik


Ansattevalgte medlemmer Ansattevalgte varamedlemmer
Paul Kristiansen Jonas Kartum (personlig vara)
Inge Myrlund Stein-Roar Eriksen (personlig vara)
Svein Erik Veie Magne Johansen (personlig vara)

 

 

Valgkomitéen

Ole H. Bakke

Henrik A. Christensen

Kirsten C. Idebøen

 

I henhold til vedtektene er bedriftsforsamlingens leder, Tom Ruud, også leder av valgkomitéen.

 

Oxenøen, 22. april 2010

Norske Skog
Informasjon og samfunnskontakt

 

For mer informasjon:
Media:

Kommunikasjonsdirektør

Tom Bratlie

 

Mob: +47 905 21 904
Finansmarkedet:
Direktør

Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Valg til styrende organer i Norske Skog