30 Apr 2010

Endring i timeplan for publisering av kvartalsresultat

Norske Skog vil, fra og med første kvartal 2010, gjøre visse endringer i timeplanen for offentliggjøring og presentasjon av resultatene.

 

Se vedlagte pressemelding for mer informasjon.

 

Oxenøen, 30. april 2010

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Endring i timeplan for publisering av kvartalsresultat