06 Mai 2010

Norske Skog, første kvartal 2010: Svakt resultat preget av lave priser og dyrere innsatsfaktorer

Norske Skogs brutto driftsresultat var 275 millioner kroner i første kvartal 2010, ned fra henholdsvis 472 millioner kroner i forrige kvartal og 504 millioner kroner i første kvartal 2009. Det svake resultatet skyldtes hovedsakelig lavt prisnivå på avis- og magasinpapir i Europa kombinert med høyere priser på innsatsfaktorer.
 
Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.
 
Oxenøen, 6. mai 2010
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Q1 2010 Norske Skog pressemelding
Q1 2010 Norske Skog kvartalsrapport