06 Mai 2010

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

 

Mocca Invest, eid av styreleder Eivind Reiten, 37.500 aksjer til kurs 7,99. (37.914 aksjer.)

Elle Holding AS, eid av konsernsjef Sven Ombudstvedt, 248.000 aksjer til kurs 8,04. (248.000 aksjer.)

Konserndirektør Gaute Hjelmbrekke Andreassen, 17.700 aksjer til kurs 8,21. (17.700 aksjer.)

Konserndirektør Terry Hamilton, 1.800 aksjer til kurs 8,08. (5.094 aksjer.)

 

 

Oxenøen, 6. mai 2010

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12