11 Mai 2010

Tilbakekjøp aksjer

Norske Skog har kjøpt 100.000 egne aksjer til kurs kr 8,4285. Etter kjøp av disse aksjene har Norske Skog 331.493 aksjer  i egen beholdning. Aksjene skal benyttes i forbindelse med årlig salg av aksjer til ansatte, og vil ikke bli kansellert.

 

Kjøpet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kjøp av inntil 10 % av utestående antall aksjer.

 

Oxenøen, 11. mai 2010

 

NORSKE SKOG

Investor Relations

 

For mer informasjon:
Media:

Kommunikasjonsdirektør

Carsten Dybevig

 

Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør

Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12