12 Mai 2010

Protokoll fra generalforsamling i Norske Skog

Protokoll fra generalforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA 22. april 2010 er vedlagt denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Oxenøen, 12. mai 2010
Corporate Affairs

Protokoll GF 22 april 2010