19 Mai 2010

Meldepliktig handel

Norske Skog har i dag solgt 289.631 aksjer til ansatte som et ledd i det årlige aksjesalgsprogrammet. Norske Skogs restbeholdning etter disse salgene er 41.862 egne aksjer.

I årets program var det ett alternativ med ti prosent rabatt og maksimalt beløp på kr  15.000 og to andre alternativ med 20 prosent rabatt. Prisen til ansatte ble henholdsvis kr 7,48 og kr 6,65, som er lik gjennomsnittskursen i perioden 3. - 7. mai, fratrukket 10 eller 20 prosent rabatt.

I forbindelse med dette salget har følgende primærinnsidere i Norske Skogindustrier ASA kjøpt aksjer i selskapet (ny beholdning):

Halvor Bjørken, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (8.690)
Jan-H. Clasen, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (8.972)
Knut Kårbø Erichsen, 902 aksjer, kurs 6,65 (6.506)
Terry Hamilton, 902 aksjer, kurs 6,65 (5.996)
Paul Ronny Kristiansen, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (6.200)
Jarle Langfjæran, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (12.231)
Asbjørn U. Lundberg, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (7.440)
Inge Myrlund, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (3.535)
Sven Ombudstvedt, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (249.805)
Audun Røneid, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (6.914)
Lars Peder Sperre, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (7.700)
Ingrid Wiik, 1.805 aksjer, kurs 7,48 (8.003)

Oxenøen, 19. mai 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12