21 Mai 2010

Norske Skog Bio Bio i Chile tilbake i normal produksjon

Norske Skog Bio Bio i Chile ble rammet av jordskjelv i februar 2010. Som følge av dette stanset all produksjon ved fabrikken.

 

Fabrikken ble igangkjørt i månedsskiftet april/mai 2010, og normal produksjon har pågått siden det. Den tidligere utsendte meldingen om force majure av 3. mars 2010 er dermed opphevet.

 

 

Oxenøen, 21. mai 2010
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12