28 Jun 2010

Norske Skog selger overskuddskraft i Sør-Norge

Norske Skog har inngått en avtale om å selge overskuddskraft til Elkem for NOK 800 millioner. Avtalen sikrer Elkem en årlig leveranse på 1,5 TWh frem til 31. desember 2020. Kraften som selges har leveringssted i Sør-Norge hvor Norske Skog ikke trenger kraften til egen virksomhet.

Se vedlagte pressemelding for mer informasjon.

Oxenøen, 28. juni 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

PM Norske Skog - Salg overskuddskraft norsk final