22 Jul 2010

Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2010

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2010 skjer torsdag 5. august kl. 7.30.   

Det blir en pressekonferanse/presentasjon i Shippingklubben i Oslo sentrum kl. 8.30, og en internasjonal telefonkonferanse kl. 13. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

Mer informasjon om dette blir publisert på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter mandag 26. juli. Nærmere informasjon om spesielle forhold i resultatregnskapet er vedlagt.

 

Oxenøen, 22. juli 2010
Norske Skog
Investor relations 

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig

 

Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 2 kvartal 2010