05 Aug 2010

Norske Skog, andre kvartal 2010: Fortsatt svakt resultat og utfordrende marked

Norske Skog leverte et brutto driftsresultat i andre kvartal 2010 på 275 millioner kroner, likt med første kvartal, men 293 millioner kroner lavere enn tilsvarende periode i 2009.

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.

Oxenøen, 5. august 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q2 2010 Norske Skog pressemelding
Q2 2010 Norske Skog kvartalsrapport