05 Aug 2010

Presentasjonsmateriell for Norske Skogs resultat fra andre kvartal 2010

Se vedlagte presentasjon.

Oxenøen, 5. august 2010

Norske Skog
Investor relations


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q2 2010 Norske Skog Presentation