10 Aug 2010

Meldepliktig handel

Følgende primærinnsider har i dag kjøpt aksjer i Norske Skog (ny beholdning i parentes):

Styremedlem Alexandra Bech Gjørv 6.000 aksjer til kurs 8,13. (6.000 aksjer.)


Oxenøen, 10. august 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12