13 Aug 2010

S & P endrer Norske Skogs kredittrating til B- fra B

Ratingselskapet Standard and Poor's har nedgradert Norske Skogs gjeld til B- fra tidligere B. "Negative Outlook" opprettholdes.  Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rente eller andre lånebetingelser knyttet til ratingnivå.

 

Pressemelding fra S&P er vedlagt.

 

Oxenøen, 13.08.2010

Norske Skog
Investor relations

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig

 

Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør investor relations
Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding