02 Sep 2010

Spekulasjoner om strukturendringer i den europeiske papirindustrien

Det vises til artikkel i den finske avisen Helsingin Sanomat i dag angående spekulasjoner om en konsolidering av den europeiske avispapirindustrien.

 

Norske Skog har ved flere anledninger kommentert behovet for en slik restrukturering, og selskapet arbeider for at dette skal skje.

 

Norske Skog ønsker ikke å kommentere spekulasjoner og rykter som berører strategiske prosesser.

 

Oxenøen, 2. september 2010
Norske Skog
Corporate communication

 

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør investor relations
Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Spekulasjoner i Helsingin Sanomat