11 Okt 2010

Intervju med konsernsjef Ombudstvedt

Nyhetsbyrået Thomson Reuters publiserte i formiddag et intervju som ble gjort med konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog. I artikkelen fra Thomson Reuters står det at "Ombudstvedt said that business performance had been somewhat better than he expected during the third quarter of 2010." Artikkelens formulering må bero på en misforståelse, da det i intervjuet ikke ble gitt kommentarer om kvartalsregnskapet. Men det ble sagt at utviklingen i markedet var noe bedre.  

Resultatet i tredje kvartal vil fortsatt være svakt, slik det ble guidet på i forbindelse med fremlegging av regnskapet for andre kvartal. Norske Skog vil publisere den ordinære pre-quarter-releasen for tredje kvartal i uke 42.

 

Norske Skog har uten hell prøvd å få Thomson Reuters til å sende ut en korrigert versjon av intervjuet.

 

Oxenøen, 11.10.2010

Norske Skog

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør                                                                                                 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:                                                                                                
Direktør for investor relations
Jarle Langfjæran
Mob: 909 78 434

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12