04 Nov 2010

Presentasjonsmateriell for Norske Skogs resultat fra tredje kvartal 2010

Se vedlagte presentasjon.

Oxenøen, 4. november 2010

Norske Skog
Investor relations

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q3 2010 Norske Skog presentation