12 Jan 2011

Norske Skog selger eiendom

Norske Skog har inngått avtale om salg av Klosterøya til et konsortium bestående av Conceptor Eiendomsutvikling AS og Bratsberg Gruppen AS og har samtidig også sluttført salget av en eiendom på Nedre Ranheim. Totalprovenyet er i størrelsesorden 240 millioner kroner.

 

Norske Skog har etter nedleggelsen av Union fabrikker brukt betydelige ressurser på opprydding og utvikling av Klosterøya, og selskapet anser det som en god løsning at andre nå tar over den videre utviklingen.

 

- Dette er en milepæl for den videre utviklingen av Skien og hele Grenlandsområdet. Norske Skog har i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv vektlagt å utvikle bynære bo-, nærings- og friluftsarealer. Vi anser Bratsberg Gruppen og Conceptor Eiendomsutvikling som ideelle partnere for å dra lasset videre, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog. 

 

Deler av provenyet fra salget er innvilget som selgerkreditt og vil betales ned i løpet av en femårsperiode. Norske Skog blir også sittende igjen med en mindre eierpost i Bratsberg Holding AS som i tillegg til Klosterøya vil ha en portefølje av flere utviklingseiendommer i Porsgrunn og Skien.

 

Salget av Nedre Ranheim (Trondheim) til Maja Eiendom AS ble gjennomført i slutten av desember.

 

Totalt gir salget av de to eiendommene en regnskapsmessig gevinst på i størrelsesorden 80 millioner kroner. Det meste av dette blir bokført i 4. kvartal 2010.

 

Inklusive Klosterøya og Nedre Ranheim, har Norske Skog i løpet av det siste året solgt eiendom i Norge for ca 280 millioner kroner.

 

 

Oxenøen, 12. januar 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Senior Advisor
Frode Tegner
Mob: (+47) 906 19 102

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding