21 Jan 2011

Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2010

Publisering av Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2010 skjer torsdag 3. februar kl. 7.30.   

Som tidligere meddelt, blir det presentasjon av regnskapet i tilknytning til en kapitalmarkedsdag i Oslo Konserthus, Oslo, kl. 8.30. Videre er det en internasjonal telefonkonferanse kl. 13. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen. Detaljer om arrangementene finnes på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter tirsdag 25. januar. Nærmere informasjon om spesielle forhold i resultatregnskapet er vedlagt. 

 

Oxenøen, 21. januar 2011

Norske Skog
Investor relations 

 

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434
Senior Advisor Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 4 kvartal 2010