03 Feb 2011

Norske Skog, fjerde kvartal 2010: Svakt resultat, noe bedre utsikter

Norske Skog oppnådde et brutto driftsresultat, justert for engangsposter, på 479 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

 

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.

 

 

Oxenøen, 3. februar 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Pressemelding
Kvartalsrapport