03 Feb 2011

Presentasjonsmateriell for Norske Skogs resultat fra fjerde kvartal 2010

Se vedlagte presentasjon.

 

Oxenøen, 3. februar 2011

 

Norske Skog
Investor relations

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Presentation