04 Feb 2011

Norske Skog - valgkomitéens innstilling

Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styrende organer i Norske Skog

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Åse Aulie Michelet som nytt medlem av styret i Norske Skog.

Valgkomitéen har også lagt frem forslag på nye kandidater til bedriftsforsamlingen og valgkomitéen.

- Det er en enstemmig valgkomité som står bak forslagene. De foreslåtte kandidatene vil styrke Norske Skog i en utfordrende tid for selskapet, sier valgkomitéens leder Tom Ruud.

Styret
Valgkomitéen foreslår at Eivind Reiten gjenvelges som styreleder og Gisèle Marchand som nestleder i styret. Videre foreslår valgkomiteen gjenvalg av Helge Evju, Alexandra Bech Gjørv og Einar J. Greve. Videre foreslår valgkomiteen at Åse Aulie Michelet velges som nytt styremedlem.

Åse Aulie Michelet (58) er utdannet farmasøyt og har innehatt en rekke ledende stillinger i norsk næringsliv, senest som konsernsjef i Marine Harvest ASA. Hun har hatt en rekke styreverv i børsnoterte selskaper og er for tiden styremedlem i Orkla ASA.

I tillegg til de aksjonærvalgte styremedlemmene, velges det tre representanter av og blant de ansatte i selskapet. Antall styremedlemmer vil bli foreslått redusert fra ti til ni.

Bedriftsforsamlingen
Norske Skogs bedriftsforsamling består av 12 aksjonærvalgte medlemmer og seks medlemmer valgt av og blant de ansatte. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Emil Aubert, Ragnhild Borchgrevink, Maalfrid Brath, Ann Kristin Brautaset, Jens Nicolai Jenssen, Even Mengshoel, Tom Ratkhe, Tom Ruud, Karen Helene Ulltveit-Moe og Olav Veum. Som nye medlemmer foreslås Maria Moræus Hanssen (46) og Helge Leiro Baastad (51).

Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Tom Ruud som leder og Tom Rathke som nestleder av bedriftsforsamlingen. Det er i dag ett års funksjonstid for medlemmer i bedrifts-forsamlingen.

Valgkomitéen
Valgkomitéen i Norske Skog ledes i henhold til vedtektene av bedriftsforsamlingens leder. Det foreslås videre gjenvalg på Ole H Bakke og Kirsten Idebøen som medlemmer av valgkomitéen. Helge Leiro Baastad, som er konsernsjef i Gjensidige, foreslås som nytt medlem av valgkomitéen.

Medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomitéen velges på Norske Skogs generalforsamling den 14. april i år. Medlemmer til styret velges deretter av den nye bedriftsforsamlingen.

Norske Skogindustrier ASA
Oksenøyveien 80
P.O. Box 329, N-1326 Lysaker
Norway

Samleoversikt
Dersom innstillingen fra valgkomitéen tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog ha følgende aksjonærvalgt sammensetning:

Styret

Bedriftsforsamlingen Valgkomiteen
Eivind Reiten (leder)
Gisèle Marchand (nestleder)
Helge Evju
Alexandra Bech Gjørv
Einar J. Greve
Åse Aulie Michelet
Tom Ruud (leder)
Tom Rathke (nestleder)
Emil Aubert
Ragnhild Borchgrevink
Maalfrid Brath
Ann Kristin Brautaset
Helge Leiro Baastad
Maria Moræus Hanssen
Jens Nicolai Jenssen
Even Mengshoel
Karen Helene Ulltveit-Moe
Olav Veum
Tom Ruud (leder)
Ole H. Bakke
Helge Leiro Baastad
Kirsten IdebøenOxenøen, 4. februar 2011


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
Mobil: 917 63 117Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog valgkomiteens innstilling