04 Feb 2011

Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Om morgenen 2. februar ble det termomekaniske masseanlegget som forsyner papirmaskinene ved Norske Skog Saugbrugs, skadet i brann. Selv om brannen raskt var under kontroll, forårsaket den betydelige skader i det elektriske kabelanlegget. Ingen ansatte ble skadet i hendelsen.

 

All produksjon ved fabrikken stanset som følge av brannen. Norske Skog Saugbrugs har en årlig produksjon på 550 000 tonn SC magasinpapir og sysselsetter 600 personer. Skade på eiendom og avbrudd i driften er forsikret med en egenandel begrenset oppad til NOK 15 millioner.

 

- Vi er fornøyd med den øyeblikkelige og gode responsen fra våre ansatte og hjelpen vi fikk fra offentlige redningsetater i forbindelse med brannen. Vi er også glad for at ingen ble skadet i brannen. Vi skal gjøre vårt ytterste for å komme tilbake i normal produksjon så fort som mulig, sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt.

 

Basert på de første rapportene fra fabrikken, forventer Norske Skog at det vil ta noe tid før driften kommer i gang igjen. Det er for øyeblikket ikke mulig å gi mer nøyaktig informasjon om status for driften. Brannen er en force majeure, og Norske Skog har informert Saugbrugs kunder og leverandører om situasjonen.

 

 

Oxenøen, 4. februar 2011

 

Norske Skog
Corporate communication

 

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding