17 Feb 2011

Langvarig produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Brannen har dessverre forårsaket langt større skader i det elektriske kabelanlegget og massefabrikken enn først antatt. Normal produksjon vil først kunne påregnes i slutten av juni. 

Se vedlagte pressemelding (pdf).


Oxenøen, 17. februar 2011 


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding