01 Mar 2011

Endring i Norske Skogs styre

Einar J. Greve har meddelt at han trekker seg fra styret i Norske Skogindustrier ASA med umiddelbar virkning.

Se vedlagte pressemelding for mer informasjon.


Oxenøen, 1. mars 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Pressemelding