07 Apr 2011

Valgkomitéens innstilling på medlem til styret i Norske Skog

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Finn Johnsson som nytt medlem av styret i Norske Skog etter Einar J. Greve.

 

Valgkomitéen har den 4. februar publisert sin innstilling på medlemmer til styrende organer i Norske Skog. Einar Jørgen Greve har i ettertid meddelt at han trakk seg som styremedlem med virkning fra 1. mars 2011, som følge av verdipapirhandelsloven ikke tillater at han kunne fortsette etter at han har blitt tilknyttet et meglerforetak. Valgkomitéen har hatt en prosess for å finne en erstatning for Greve og foreslår enstemmig at Finn Johnsson velges som nytt styremedlem av bedriftsforsamlingen den 14. april i år.

 

- Finn Johnsson har omfattende erfaring fra nordisk og internasjonalt næringsliv på styre- og ledelsesnivå. Han har blant annet vært styreleder i AB Volvo. Valgkomiteen har lagt vekt på hans erfaring med strategi og strukturprosesser, betydelige kontaktflate, erfaring fra treforedling., Finn Johnsson vil klart styrke kompetansen og profilen til styret i Norske Skog, sier leder av Valgkomitéen Tom Ruud.

 

Finn Johnsson (65) har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Han er for tiden styreleder i en rekke selskaper i svensk næringsliv: Geveko AB, Kappahl AB, City Airline AB, European Furniture Group AB, Luvata AB, Thomas Concrete Group AB og Ovako Steel AB. I tillegg er han styremedlem i Industrivärden AB. Han var frem til 2010 styreleder i AB Volvo og har også vært medlem av styret i Aker Norcem og Skanska AB.

 

Han har også vært konsernsjef i det britiske United Distillers, det svenske sement- og byggevarekonsernet Euroc AB og i Mölnlycke Healthcare AB. Finn Johnsson har erfaring fra treforedlingsindustrien som konserndirektør i Stora AB.

 

Samleoversikt
Dersom Valgkomitéens innstillinger tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog ha følgende aksjonærvalgt sammensetning fra 14. april 2011:

 

Styret Bedriftsforsamlingen Valgkomitéen

Eivind Reiten (leder)
Gisèle Marchand (nestleder)
Helge Evju
Alexandra Bech Gjørv
Finn Johnsson *
Åse Aulie Michelet *

Tom Ruud (leder)
Tom Rathke (nestleder)
Emil Aubert
Ragnhild Borchgrevink
Maalfrid Brath
Ann Kristin Brautaset
Helge Leiro Baastad *
Maria Moræus Hanssen *
Jens Nicolai Jenssen
Even Mengshoel
Karen Helene Ulltveit-Moe
Olav Veum
 
 

Tom Ruud (leder)
Ole H. Bakke
Helge Leiro Baastad *
Kirsten Idebøen

* Nye forslag i 2011

 

 

Oxenøen, 7. april 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:

 
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
Mobil: 917 63 117
 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog - forslag pa nytt styremedlem