13 Apr 2011

Direktør for investor relations Jarle Langfjæran slutter i Norske Skog

Jarle Langfjæran fratrer stillingen den 1. juni. Arbeidet med å finne hans etterfølger er igangsatt.

 

Jarle Langfjæran har vært ansatt i Norske Skog siden 1970 og vært ansvarlig for investor relations siden stillingen ble opprettet i 1993.

 

- Langfjæran har vært en bærebjelke i oppbygging av investor relations-funksjonen i Norge. Med sine enestående kunnskaper om bransjen og selskapet, sin forståelse av hva som er relevant informasjon for finansmarkedet, og sin tilgjengelighet har Langfjæran gjort en fremragende jobb for Norske Skog, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

 

I perioden frem til ny direktør for IR er på plass, vil Frode Tegnér være hovedkontaktperson for henvendelser fra finansmarkedet. Tegnér er siviløkonom og har vært ansatt i Norske Skog siden 2008.

 

Oxenøen, 13. april 2011

 

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt  

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog - Jarle Langfjaran slutter