14 Apr 2011

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 14. april 2011.

Generalforsamlingen gjenvalgte Emil Aubert, Ragnhild Borchgrevink, Maalfrid Brath, Ann Kristin Brautaset, Jens Nicolai Jenssen, Even Mengshoel, Tom Rathke, Tom Ruud, Karen Helene Ulltveit-Moe og Olav Veum som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs bedriftsforsamling. Som nye medlemmer ble valgt Maria Moræus Hanssen og Helge Leiro Baastad. Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder på møte senere i dag.

 

Som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen ble valgt Aud Lysenstøen, Knut Aas og Henrik A. Christensen.

 

Generalforsamlingen gjenvalgte Ole H. Bakke, Kirsten Idebøen og Tom Ruud til valgkomiteen, og Helge Leiro Baastad ble valgt til nytt medlem. Tom Ruud ble valgt til leder i valgkomiteen.

 

Valg av nye styremedlemmer skjer på bedriftsforsamlingsmøte senere i dag og vil bli publisert etter dette møtet.

 

De andre sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen.

 

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

 

 

Oxenøen, 14. april 2011

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

  

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434
Senior advisor Frode Tegner
Mob: +47 906 19 102

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog - protokoll ordinaer generalforsamling