14 Apr 2011

Valg til styrende organer i Norske Skog

Det er i dag valgt medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog har 18 medlemmer, hvorav seks medlemmer velges av og blant de ansatte. Styret i selskapet har ni medlemmer hvorav tre medlemmer velges av og blant de ansatte. Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen. Bedriftsforsamlingen konstituerer seg selv og velger også de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Etter dagens valg har Norske Skogs styrende organer følgende sammensetning:

Bedriftsforsamlingen  
Aksjonærvalgte medlemmer Aksjonærvalgte varamedlemmer
Tom Ruud (leder) Aud Lysenstøen
Tom Rathke (nestleder) Knut Aas
Emil Aubert Henrik A. Christensen                                           
Ragnhild Borchgrevink  
Maalfrid Brath                                   
Ann Kristin Brautaset  
Helge Leiro Baastad  
Maria Moræus Hanssen                     
Jens Nicolai Jenssen  
Even Mengshoel  
Karen Helene Ulltveit-Moe  
Olav Veum  
   
Ansattevalgte medlemmer Ansattevalgte observatører
Kjetil Bakkan Jon Ove Almaas
Harald Bjerge Øystein Bruce
Trond Bjørken Marianne Grønvold
Jan Magnar Hansen  
Geir Morten Knutsen  
Freddy Sollibråten  
   
   
Styret  
Aksjonærvalgte medlemmer  
Eivind Reiten (leder)  
Gisèle Marchand (nestleder)  
Helge Evju  
Alexandra Bech Gjørv  
Finn Johnsson  
Åse Aulie Michelet  
   
Ansattevalgte medlemmer Ansattevalgte varamedlemmer
Paul Kristiansen Carl Fredrik Nilsen (personlig vara)
Inge Myrlund Stein-Roar Eriksen (personlig vara)
Svein Erik Veie Magne Johansen (personlig vara)
   
   
Valgkomitéen  
Tom Ruud (leder)  
Ole H. Bakke  
Helge Leiro Baastad  
Kirsten C. Idebøen  Oxenøen, 14. april 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig

Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434

Senior Advisor Frode Tegnér
Mob: +47 90619 102


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12